ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


__________________________________________________________________________________

• Εισαγωγή στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

Συγγραφέας: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Download

________________________________________________________________

• Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
   (Εισαγωγή στη στοχαστική χρηματοοικονομική ανάλυση)

Συγγραφέας: Μπούτσικας Μιχαήλ

Download

________________________________________________________________

• Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική
   Τομος Ι: Εισαγωγή Στην Στοχαστική Ανάλυση

Συγγραφέας: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Download

________________________________________________________________

• Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική
   Τομος ΙI: Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική

Συγγραφέας: Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Download

________________________________________________________________

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: