ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


_______________________________________________________________________________________

• Αγγλοελληνικό Λεξικό Στατιστικών Όρων

Συγγραφέας: Τσαγρής Μιχαήλ

Download

________________________________________________________________

• Ανάλυση ∆εδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων – Εισαγωγή στο R

Συγγραφέας: ∆ημήτριος Αντζουλάκος

Download

________________________________________________________________

• Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

Συγγραφέας: Πέτρος Δελλαπόρτας

Download

________________________________________________________________

• Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Συγγραφείς: Χ. Δαμιανού, Ν. Παπαδάτος, Χ. Χαραλαμπίδης

Download

________________________________________________________________

•Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σημειώσεις

Συγγραφείς: Κ. Φωκιανός Χ. Χαραλάμπους

Download

________________________________________________________________

• Μια Μικρή Εισαγωγή Στο R

Συγγραφέας: Βασίλειος Γιαγός

Download

________________________________________________________________

• Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc
    και το R – Project

Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος

Download

________________________________________________________________

• Σημειώσεις Στατιστικής ΙΙ

Συγγραφέας: Λουκία Μελιγκοτσίδου

Download

________________________________________________________________

• Στατιστικά Πακέτα Ι

Συγγραφέας: Στέλιος Ζήμερας

Download

________________________________________________________________

• Στατιστική ΙΙ: Έλεγχος Υποθέσεων

Συγγραφείς: Μ. Κούτρας, Μ. Μπούτσικας

Download

________________________________________________________________

• Στατιστική κατά Bayes

Συγγραφείς: Πέτρος ∆ελλαπόρτας, Παναγιώτης Τσιαμυρτζής

Download

________________________________________________________________

• Στατιστική με τη χρήση του IBM SPSS 22

Συγγραφέας: Τσαγρής Μιχαήλ

Download

________________________________________________________________

• Στατιστική με το OpenOffice

Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Α. Διαμαντόπουλος

Download

________________________________________________________________

• Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Συγγραφέας: Δημήτριος Αντζουλάκος

Download

________________________________________________________________

• Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

Download

_______________________________________________________________________________________

Advertisements
  1. Anonymous
    November 19, 2012 at 18:52

    teleia douleia!!!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: