Δωρεάν Ψηφιακά Βιβλία Μαθηματικών

 

 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΟΑΕΔ) Έκδοση 1987

July 2, 2016 Leave a comment

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΟΑΕΔ)

Συγγραφείς: Γ. Αΐβαλιώτης, Δ Κωνσταντόπουλος, Σ. Προδρομίτης,                        Β. Σακελλαρόπουλος, Δ. Χασάπης

Στατιστική με τη χρήση του IBM SPSS 22

March 25, 2014 Leave a comment

Στατιστική με τη χρήση του IBM SPSS 22

Συγγραφέας: Τσαγρής Μιχαήλ


Categories: Στατιστική

Ανάλυση ∆εδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων – Εισαγωγή στο R

December 8, 2013 Leave a comment
Categories: Στατιστική

Άλγεβρα Α’ Λυκείου Σχολικές Σημειώσεις

February 15, 2013 Leave a comment

Σχολικό Βιβλίο Ευκλείδειας Γεωμετρίας Α’ και Β’ Ενιαίου Λυκείου Έκδοση 1999

February 6, 2013 Leave a comment

Σχολικό Βιβλίο Ευκλείδειας Γεωμετρίας Α’ και Β’ Ενιαίου Λυκείου Έκδοση 1999 

Συγγραφείς: Θωμαΐδης Γιάννης, Ξένος Θανάσης,                                            Παντελίδης Γεώργιος, Πούλος Ανδρέας, Στάμου Γεώργιος

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το                 R – Project

January 13, 2013 Leave a comment

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc
και το R – Project

Συγγραφέας: Επαμεινώνδας  Διαμαντόπουλος

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να κάνουν μία στατιστική έρευνα. Στόχος του βιβλίου είναι η περιγραφή των σταδίων μίας στατιστικής έρευνας από τη δειγματοληψία έως και τη καταγραφή των αποτελεσμάτων της στατιστικής δοκιμασίας. Η περαιτέρω πρωτοτυπία του παρόντος βιβλίου είναι πως για κάθε ένα στατιστικό μέτρο που περιγράφεται ή για κάθε στατιστική μέθοδο που προτείνεται υπάρχει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να υπολογίσει το μέτρο ή να υλοποιήσει τη διαδικασία με το λογιστικό φύλλο Calc (OpenOffice.org ή LibreOffice) αλλά και με το R – Project.

Περιεχόμενα

•Δειγματοληψία
•Περιγραφή και παρουσίαση των στοιχείων του δείγματος
•Παλινδρόμηση
•Χρονοσειρές
•Δοκιμασία X^{2} (Chi Square Test)
•Έλεγχος ισότητας μέσης τιμής.
•Συνηθισμένα σφάλματα

Categories: Στατιστική

Στατιστική με το OpenOffice

January 12, 2013 Leave a comment

Στατιστική με το OpenOffice

Συγγραφέας: Επαμεινώνδας Α. Διαμαντόπουλος

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε χρήστες υπολογιστή που έχουν μία μικρή εμπειρία χρήσης κάποιου αντίστοιχου λογισμικού όπως το Microsoft Office. Ο πρώτος στόχος αυτού του βιβλίου είναι ο βασικός προσανατολισμός ενός νέου χρήστη στο λογισμικό OpenOffice περιγράφοντας τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις που πρέπει να κάνει κάποιος για να έχει ένα πλήρως λειτουργικό λογισμικό ΟpenOffice στον υπολογιστή του. Επιπλέον, λόγω και της ιδιότητας του συγγραφέα ως μαθηματικού – στατιστικού έχει δύο αρκετά ανεπτυγμένα κεφάλαια για το πως μπορεί να γίνει στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του Calc, κάτι που αποτελεί και την βασική πρωτοτυπία του βιβλίου και (μάλλον) ένα σημαντικό κίνητρο για ένα φοιτητή ή επαγγελματία να εγκαταστήσει και κυρίως να χρησιμοποιήσει το OpenOffice.

Περιεχόμενα

• Βασική Παραμετροποίηση του OpenOffice
• Επεξεργαστής Κειμένου (Writer)
• Βάσεις Δεδομένων OpenOffice Base
• Λογιστικό Φύλλο OpenOffice Calc
• Στατιστική Ανάλυση με το Calc
• Έλεγχος ισότητας μέσης τιμής
• Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με το Calc
• Δημιουργία Παρουσιάσεων

Categories: Στατιστική
%d bloggers like this: