ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


geometry_______________________________________________________________________________________

• Αναλυτική Γεωμετρία

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Κορνάρος

Download

________________________________________________________________

• Γεωμετρία για τη Διδακτική

Συγγραφέας: Ευστάθιος Βασιλείου

Download

________________________________________________________________

• Διαφορική Γεωμετρία (Πρόχειρες Σημειώσεις)

Συγγραφέας: Τσαπόγας Γεώργιος

Download

________________________________________________________________

• Έλασσον Γεωμετρικόν

Συγγραφέας: Πάρης Πάμφιλος

Download

________________________________________________________________

• Επίπεδο και Χώρος

Συγγραφέας: Χρήστος Κουρουνιώτης

Download

________________________________________________________________

• Εισαγωγή στη Γεωμετρία

Συγγραφέας: Πάρης Πάμφιλος

Download

________________________________________________________________

• Euclid’s Elements of Geometry

Συγγραφέας: Richard Fitzpatrick

Download

________________________________________________________________

• Σημειώσεις Διαφορικής Γεωμετρίας Καμπυλών και Επιφανειών

Συγγραφείς: Ε. Βασιλείου, Μ. Παπατριανταφύλλου

Download

________________________________________________________________

• Στοιχεία Ευκλείδου

Συγγραφέας: Myungsunn Ryu

Download

_______________________________________________________________________________________

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: